Harp
White concrete, White roses, Steel
46” x 11” x 3”